październik 2021
NPWtŚrCzPtS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 303856
Dzisiaj: 33
On-line: 1


DZIAŁANIA EKOLOGICZNE


Strony: [1][2][3][4] ...[19]

Dodano: 08.06.2021

Czyste powietrze wokół nas.

Program Czyste powietrze wokół nas jest jednym z programów edukacyjnych realizowanym w naszym przedszkolu, gdzie kształtowane są prawidłowe postawy prozdrowotne. Wzięło w nim udział 74 dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat z trzech najstarszych grup przedszkolnych. Dzieci pozyskiwały na zajęciach wiedzę przede wszystkim na temat szkodliwości palenia papierosów na zdrowie człowieka.

Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć, według pięciu scenariuszy do wykonania.

Poprzez zorganizowanie w ogrodzie przedszkolnym obserwacji różnych rodzajów dymów oraz interesujących zajęć grupowych, wykształcona została u dzieci umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymu i uświadomienie dzieciom ich wpływu na otoczenie.

Podczas realizacji tego programu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów na podstawie ilustracji, plansz edukacyjnych, filmu.  Przeprowadzone zostały ćwiczenia oddechowe przy muzyce relaksacyjnej, gdzie dzieci wyobrażały sobie odczucia przyjemne wśród „ kwiatów” i odczucia, które towarzyszyłyby dzieciom podczas kontaktu z „dymem papierosowym”. Omawiały później swoje odczucia na forum grupy.

Dzieci zapoznały się także z postacią Smoka Dinusia, która towarzyszyła im podczas wszystkich zajęć. We wszystkich grupach odbyły się także zajęcia plastyczne, których zadaniem było wykonanie odznak wg podanego wzoru – ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Przeprowadzone zostały pogadanki, zajęcia metodą „burzy mózgów” oraz wizualne prezentacje w formie ilustracji, zabawy z zegarem, przedstawienie doświadczenia, co dzieje się z płucami palacza - które naocznie miały na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z palenia papierosów, bądź przebywania w miejscu, gdzie inne osoby palą.

Jednym z głównych odbiorców tego programu byli także rodzice.  Zostali oni również włączeni w realizację programu poprzez zapoznanie ich ze specjalnie na ten cel wykonaną prezentacją multimedialną, uświadamiającą zagrożenia płynące z palenia papierosów dla samego palacza, ale także dla dziecka, które przebywa w środowisku osób palących. Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu, został zorganizowany kącik informacyjny dla rodziców, zaopatrzony w liczne ulotki na temat szkodliwości palenia papierosów oraz przekazane im zostało przez ich dzieci specjalne zadanie, w postaci pokolorowania specjalnego medalu o niepaleniu.

W przebiegu wszystkich tych zajęć wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą było umożliwienie dzieciom zaangażowania się w jak największym stopniu w proces nabywania wiedzy i kształtowania umiejętności.

Proponowane zabawy inspirowały dzieci do działań, przez co bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Przedszkolaki podczas trwania zajęć usystematyzowały lub nabyły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów. Wiedzą, w jaki sposób zachować się, w obecności, gdy ktoś zapali papierosa i kiedy znajduje się w sytuacji, gdzie narażony jest na wdychanie dymu papierosowego. Bardzo ważnym aspektem tego programu, było także uświadomienie rodzicom konieczności rzucenia nałogu dla dobra dzieci i swojego zdrowia, oraz zdrowia nas wszystkich, co mamy nadzieję zaowocuje pozytywnymi skutkami już w  najbliższym czasie.

 


Dodano: 07.05.2021

"Czyste powietrze wokół nas".

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Publicznym nr 21 realizowany jest Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. "Czyste powietrze wokół nas", zainicjowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Celem głównym programu jest wzrost kompetencji Rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program przeznaczony jest dla najstarszej grupy wiekowej - dzieci 5 i 6 - letnich. Dzieci ochoczo angażują się w realizację twórczo i efektywnie zorganizowanych zajęć w przedszkolu, polegających przede wszystkim na zdobyciu wysokiego poziomu wiedzy u dzieci na temat palenia tytoniu i jego skutków wynikających z podstawowych założeń realizowanego programu oraz wykształceniu u nich wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego.Dodano: 08.02.2021

Konkurs plastyczny „Przygody Mieci i imPETa”

Drodzy Rodzice każda grupa naszego przedszkola bierze udział w konkursie plastycznym „Przygody Mieci i imPETa”. Prace są już zamieszczone na stronie
Galeria prac konkursowych –  Działaj z imPETem!   (dzialajzimpetem.pl)  
ZASADY:
Zbieramy głosy na pracę konkursową.
Głosować można do 5 marca 2021 r. (do godz. 12:00).
25 prac z najwyższą liczbą głosów zostanie poddana ocenie Jury.
12 marca (do g. 15:00) zostanie opublikowany ranking prac.
26 marca (do g. 15:00) zostanie podana lista laureatów!

Zasady głosowania
1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.
2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.
3. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.
 4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w szczególności: a. zmienianie adresów IP; b. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail; c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
 5. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
6. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z Konkursu.
 7. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 powyżej już po wręczeniu nagrody danej osobie, osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

Prosimy o aktywny udział w głosowaniu.


Dodano: 30.08.2020

Kampania „Działaj z imPETem!”

Nasze Przedszkole  w roku 2020/ 2021 weźmie udział w projekcie "Działaj z imPETem!"

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami, którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.
Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.
Działaj z imPETem! - to projekt edukacyjny, który ma za zadanie zachęcać małych i dużych Polaków do segregacji odpadów, podkreślając przy tym, dlaczego warto to robić. Szczególny nacisk jest położony na butelki PET, które są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych.
Edukując dzieci w przedszkolu jesteśmy w stanie krzewić eko podstawy i tworzyć eko nawyki już od najmłodszych lat.

Bez edukacji nie ma segregacji. Bez segregacji nie ma recyklingu. Bez recyklingu nie ma pięknej planety.


Strony: [1][2][3][4] ...[19]Optymalizacja dla Mozilla Firefox 2.0 - 1024 x 768                 Projekt: _DM_