czerwiec 2021
NPWtŚrCzPtS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 282708
Dzisiaj: 29
On-line: 1


DZIAŁANIA EKOLOGICZNE


Strony: [1]... [15][16][17][18][19]

Dodano: 30.04.2013

Piknik ekologiczno-profilaktyczny

Organizatorem pikniku PROFILAKTYCZNO-EKOLOGICZNEGO; "Żyj zdrowo i kolorowo" było Przedszkole Publiczne nr 21 przy efektywnej współpracy Fundacji "Nasza Ziemia", Inicjatywy Młodzieżowej działającej przy Fundacji "Pomocna Dłoń".

Piknik edukacyjny organizowany był w dniu 22 września 2012r w ramach projektu ; "Młodzież z klimatem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu; "Młodzież w działaniu".

W programie przewidziano:

 • zabawy i gry dla dzieci i dorosłych , stoiska edukacyjne , informacyjne , promocyjne , pokazy , kiermasze ,konkursy z nagrodami z wykorzystaniem przepięknych nagród otrzymanych od Firmy – Polo- market.
 • występy artystyczne dzieci i młodzieży , koncert zespołów muzycznych w wykonaniu młodzieży oraz gościa specjalnego – kapeli góralskiej z Białki Tatrzańskiej.

Oczywiście jak co roku podczas pikniku odbędzie się także Festiwal Recyklingu , który polegał na zbiórce makulatury, baterii i zużytego sprzętu AGD RTV oraz zużytych telefonów komórkowych odbieranej przez Firmę "Remondis" pod hasłem; KWIATY ZA ELEKTROGRATY.

Patronat nad imprezą objął Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosław Wilczyński, Starosta Ostrowiecki oraz Fundacja "Nasza Ziemia" . Podczas imprez zaprezentowały się firmy i organizacje zajmujące się ekologią, ochroną środowiska i edukacją profilaktyczną:

 1. Inicjatywa Młodzieżowa – która przygotowywała stoisko na temat Unii Europejskiej, ekologii i profilaktyki oraz zbiórkę baterii i zużytych telefonów komórkowych . Na dużych i małych czekały konkursy z nagrodami (piłki ) otrzymanymi od Polo – market . Przeprowadzone były także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy które prowadziło Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy.
 2. Szkoła Jazdy – Auto–Saw - która prezentowała samochód do nauki jazdy , dzieciom zostały przypomniane zasady zachowania w ruchu ulicznym.
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej "Szansa" – podopieczni przygotowali stoisko z pracami, które powstają w warsztacie podczas codziennych zajęć.
 4. Firma "Remondis" – odbierała zużyty sprzęt elektroniczny i AGD.
 5. Nadleśnictwo – Ostrowiec Św, - przygotowało konkursy dla dzieci i dorosłych na temat ochrony lasu .
 6. Osiedlowy Dom Społeczny "Malwa" - zapraszał do ciekawego stoiska promującego swoją działalność.
 7. Agencja Rozwoju Lokalnego i Centrum Integracji Społecznej – prezentował stoisko z własnymi wyrobami rękodzieła.
 8. Społeczni Instruktorzy Medyczni –przygotowali pokaz pierwszej pomocy.
 9. Piekarnia "Skalski"- zapraszała na stoisko z własnymi wypiekami (pyszne pączki, ciasteczka i chlebek)
 10. Stoisko z wyrobami z drewna z udziałem ludowego artysty.
 11. Wyroby garncarskie z udziałem znanego twórcy ludowego.
 12. Stoisko z warzywami i owocami sezonowymi z gospodarstwa agroturystycznego.
 13. Stoisko z obwarzankami , trampoliną , watą cukrową zapraszało do poczęstunku.
 14. Stoisko promocyjne Przedszkola Publicznego nr 21 – organizujące konkursy na temat znajomości działania Firmy Polo – market .Nauczycielki przeprowadzały konkursy dla dzieci i dorosłych wręczając przekazane od Firmy – piłki oraz odtwarzając nagranie promujące Firmę POLO- MARKET.

Przekazane piłki od Firmy Polo-market były rozdawane przy dwóch stoiskach; - Przedszkola Publicznego oraz Inicjatywy Młodzieżowej.

Celem pikniku było:

 • promowanie aktywnego stylu życia i poszukiwania alternatywnych form spędzania czasu wolnego ,oraz zachęcanie do aktywności ruchowej,
 • kształtowanie i zwiększanie świadomości ekologicznej i profilaktyki społeczności lokalnej,
 • rozwijanie postaw w zakresie segregacji surowców wtórnych,
 • uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • promowanie miasta w zakresie działań ekologicznych i profilaktyki
 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ekologią i profilaktyką,
 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta.

Tak wspaniała impreza była możliwa dzięki sponsorom; Bankowi Spółdzielczemu , Firmie Polo – market oraz Fundacji "Nasza Ziemia".

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim , którzy przyczynili się do uświetnienia tej imprezy ; Pikniku Profilaktyczno – Ekologicznego.


Dodano: 30.04.2013

Sprzątanie Świata

Niezwykle uroczysta a zarazem pracowita była tegoroczna akcja Sprzątania Świata w Publicznym Przedszkolu nr 21. Odbyła się pod hasłem "Kocham, lubię, szanuję ... nie śmiecę".

Poprzedził ją cykl zajęć w każdej grupie wiekowej odnośnie prawidłowej segregacji odpadów do kolorowych pojemników. Starszaki założyły ekologiczny kącik „Łakomczuch” gdzie zbierają nakrętki, baterie i makulaturę. Średniaki przygotowały apel, w czasie którego przebrane za leśne duszki uczyły innych jak dbać, aby nasze miasto Ostrowiec było zawsze czyste. Wszyscy zaś porządkowali ogród przedszkolny i teren wokół przedszkola. Do akcji aktywnie włączyli się rodzice przedszkolaków w ramach programu "Szukaj zysku w odzysku".

Dalszy ciąg akcji miał miejsce w PP 7 gdzie nasze przedszkolaki świetnie poradziły sobie w quizie ekologicznym i wzięły udział w happeningu ulicznym. Z okrzykiem na ustach "nie śmiecimy" i kolorowymi balonami w ręku wróciły do przedszkola.


Dodano: 30.04.2013

Ankieta dotycząca podejmowanych działań w ramach kampanii Dzień Bez Śmiecenia

Nazwa FirmyPrzedszkole Publiczne nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Termin 14 - 18.V.2012r.
Opis podejmowanego działania Realizując wiele działań ekologicznych podjęliśmy starania o finansowe dotacje do naszych przedsięwzięć. Był to udział w programie "Prezent dla Ziemi" pod patronatem Fundacji Naszej Ziemi. Ku naszemu zadowoleniu w dniu 27. IV.2012r. otrzymaliśmy wiadomość o przyznaniu funduszu na zakup ok. 500 sadzonek różnych roślin. W maju - po dokonaniu przez p. Dyrektor w sezonie wegetacyjnym rozpoznania materiału roślinnego nasadzenia – rozpoczęły się praktyczne działania. Przystąpiliśmy do podjęcia akcji "Dzień bez śmiecenia".

Na terenie ogrodu przedszkolnego przeprowadziliśmy kolejne prace porządkowe oraz wzmożyliśmy zbiórkę surowców wtórnych. Zgromadzone odpady stały się ponowną możliwością do działań promujących selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych.

W różnorodnych zabawach i zajęciach dzieci wykorzystywały puszki, makulaturę, butelki PET. Wykonywały rozmaite ludziki, zwierzęta, zdobiły sale, wykonywały własny papier z makulatury. Oglądały filmy edukacyjne "Drugie życie puszki" z Fundacji Recal i dowiedziały się o możliwości ponownego wykorzystania puszek. W zabawach tematycznych, grach, poznały drogę papieru "Od kontenera do nowego zeszytu".

W czystym już ogrodzie, w połowie maja zorganizowaliśmy piękną ekologiczną uroczystość. Wspólnie sadziliśmy zakupione sadzonki. Dyrektor przedszkola udostępniła je wszystkim placówkom przedszkolnym.

Uroczystość i akcja "Dzień bez śmiecenia" bardzo się podobała. Wynikł stad wniosek o ważności edukacyjno-ekologicznej z wykorzystaniem różnych form współpracy wielu pokoleń oraz systematyzowania wiedzy, umiejętności dzieci i dorosłych.

Piękne i zielone otoczenie przedszkolaków ma na celu łatwiejszy kontakt z przyrodą za pośrednictwem wszystkich zmysłów: wącha, słucha, dotyka, smakuje. Dzięki znajomości urządzania własnego otoczenia dzieci czują się odpowiedzialnymi za niewielki choćby wycinek naszego świata.

Przy tej okazji p. Dyrektor zachęciła do aktywnego udziału w konkursie Eko-szkoła – Nagrody dla elektrośmieci pod patronatem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Utylizacja odpadów szczególnie niebezpiecznych pozwoli zachować czystość środowiska i zmniejszy "górę śmieci" w piwnicach, komórkach, własnych gospodarstwach.

Podejmowane akcje cieszą się w środowisku pełną akceptacją i aprobatą.
Do kogo skierowane było działania Społeczność duża i mała naszej placówki, mieszkańcy osiedla, miasta.
Liczba osób uczestniczących w projekcie 140 dzieci, personel placówki, 30 rodziców, goście: lokalne media (TV „Krzemionki”, Gazeta „Wiadomości Świętokrzyskie”), przedstawiciele władz miasta i gminnych placówek oświatowych, Nadleśnictwo Ostrowiec.

Dodano: 30.04.2013

EDUKACJA MŁODEGO POKOLENIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 Aby skutecznie edukować dzieci i młodzież w ochronie środowiska należy rozpocząć co najmniej od wieku przedszkolnego .
Skłania nas do tego także myśl Jana Pawła ; " Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą Ziemię , niech to wołania nie pozostanie bez odpowiedzi !"

Dlatego Misją naszego przedszkola jest; "Uczmy dzieci kochać  przyrodę, aby od najmłodszych lat dbać o nią".

Przedszkole  Publiczne  nr 21 w Ostrowcu  Świętokrzyskim  już od 15 lat wychowuje dzieci w duchu proekologicznym poprzez realizację:
 1. Innowacji   ekologicznej ; "Zbliżanie dzieci 6- letnich do świata przyrody". Najpierw była to edukacja środowiskowa w myśl motta;
  "Edukacja środowiskowa pierwsza w planie , na cóż bowiem liczenie , czytanie , gdy życia na Ziemi nie stanie". Istota jej jest wychowanie, rozwój osoby - dziecka w kontakcie ,w obcowaniu z przyrodą (całościowo) konkretnego środowiska , bliskiego dziecku z racji bytowania na danym terenie. Podstawą edukacji środowiskowej jest ;
  • przyroda - rozumiana holistycznie (całościowo) jako otaczający nas świat roślinny i zwierzęcy wraz z terenem na którym istnieje i ze wszystkimi przejawami jego życia .
  • elementy antropologiczne - żywe i martwe składniki przyrody w tym także człowiek z jego pochodzeniem , wytworami i stanowiskiem w świece istot żywych ,
  • różne formy aktywności i doświadczeń dzieci pośród przyrody w przestrzeni edukacyjnej.
  Przestrzenie to ; przyroda w otoczeniu przedszkola (inwentaryzacja , obserwacja , porównywanie  elementów w różnych ekosystemach)
  Zastosowaliśmy tu metody badawcze; medytacje , (rozmyślanie wśród natury ), muzykoterapia , meetyng ekologiczny, gawędy , apele, wyprawy plenerowe , ścieżki przyrodnicze ilustrowane rysunkami , okazami roślin.
  Bardzo ważna formą pracy  jest  współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym przy zastosowaniu metod ; konkursy , turniej ekologiczne , akcje , zbiórki  makulatury , spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy plastyczne , prace porządkowe  i uprawy w ogrodzie .
 2. Na bazie realizowanej innowacji opracowałam własny program ekologiczny dla dzieci 3- 6 letnich .
  Zawierał on ; część podstawową ; treści niezbędne w kształtowaniu nawyków i  realizacji treści  Podstawy  Programowej ,
  - rozszerzającą ; przewidzianą dla pewnej części dzieci o określonych uzdolnieniach i umiejętnościach ,
  - zindywidualizowaną - określoną poprzez indywidualny podział zadań .
  Główne założenia programu to;
  1. Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych.
  2. Wprowadzanie w świat wartości humanizmu (dobro, godność, odpowiedzialność za stan środowiska).
  3. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiąganie gotowości szkolnej .
  4. Współudział  rodziców w edukacji ekologicznej.
  W realizacji programu także zastosowaliśmy   metody aktywne i oparte na działaniu;
  • dramę ekologiczną ,gry dydaktyczne ,
  • burza mózgów, biesiady , pikniki ekologiczne
  • laboratoryjna, prace badawczo - rozwojowe,
  • zajęcia terenowe, pedagogika zabawy , trening autogeniczny,
  • ścieżka przyrodnicza, muzykoterapia, zabawy tropiące ,
  W programie wyszczególniłam obszary do edukacji  dzieci;
  1. Wspomaganie  rozwoju psychoruchowego i samorealizacji dzieci jako wyrazu ekologicznego stylu życia.
  2. Treści stymulujące rozwój sfery intelektualnej i wrażliwości estetycznej w tym; "małe ojczyzny", Planeta - Ziemia, ekosystemy przyrodnicze, gleba, woda - niezwykła  ciecz , powietrze i hałas
  3. Zadania umożliwiające osiągnięcie dojrzałości szkolnej
  4. Proekologiczną współpracę z rodzicami
  5. Ewaluację z zastosowaniem ankiet i innych narzędzi badawczych.
  6. Literatura do wykorzystania do realizacji programu .
  Posiadamy w przedszkolu  bibliotekę ekologiczną z zestawem literatury fachowej , metodycznej oraz zestawem czasopism.   Szczególnie polecamy ;
  1. "Ten piękny tajemniczy świat " T. Gałczyńskiej , Centrum Informacji o Środowisku UNEP
  2. "Przyroda  nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym" S. Elbanowska
  3. "Ogród przedszkolny" , "Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych", "Kącik  przyrody" M. J. Frątczakowie
  4. "Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi"- E.Janik
  5. "Ekologia w przedszkolu"- G. Kutyłowska
  6. "Edukacja środowiskowa w przedszkolu" J. Oksińska
  7. "Bądź Mistrzem - Przyjacielem czyli edukacja ekologiczna na wesoło" - D. Soida
  8. "Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną " WSiP
  9. "Edukacja ekologiczna w przedszkolu" - J. Pytlarczyk
Na bazie realizacji  programu  opracowałam innowację "Przedszkole z klimatem" rozszerzające treści współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu rozwijania świadomości ekologicznej także dorosłych. Nazwa przedsięwzięcia  ; "Przedszkole z klimatem" , wynika z promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu, wyrabiania klimatu akceptacji wartości proekologicznych , współdziałania sojuszników ekologicznych .
Działania , które wykazano w innowacji pozwolą na wytworzenie motywacji wśród społeczności lokalnej do działań na rzecz środowiska naturalnego naszego miasta i regionu . Będzie to miało wpływ na oszczędzanie zasobów naturalnych ziemi , monitoring powietrza ,  czystość wody w naszym otoczeniu.
Posłużą temu ekologiczne lokalne imprezy (pikniki, heepeningi, szkolenia ) które zaplanowano w innowacji.
Działania te zostały wyodrębnione w kalendarium ekologicznym , który zawiera działy ;
 • "Szukaj zysku w odzysku"- odnośnie  zbiórki i segregacji odpadów , poznawanie pojęcia "recykling".
 • "W przyjaźni z kropelką wody" przez cztery pory roku  - poznawanie sposobów oszczędzania wody,
 • "Na straży klimatu"- poznawanie źródeł zanieczyszczenia  naszego środowiska oraz sposobów zapobiegania im,
 • odkrywamy tajemnice przyrody ożywionej i nieożywionej .
Działania ekologiczne naszej placówki oparte są także na realizacji treści ogólnopolskich programów;
 1. Program "Szkoły dla Ekorozwoju" - zdobycie Certyfikatu Zrównoważonego Ośrodka Edukacji Ekologicznej , Zielonej Flagi ( międzynarodowy)
 2. Projektu "małe granty" z Fundacji "Nasza Ziemia",
 3. Udziału w projektach organizowanych przez "Przegląd Komunalny"- w kategorii "Edukacja ekologiczna", "Zielona bateria"- dotyczy działań zbiórki  baterii, "Złota puszka" dotyczy zbiórki puszek aluminiowych po napojach w ramach współpracy z Fundacją "Recal".
 4. Udziału w Programie lokalnym ; "Szukaj zysku w odzysku"- dotyczy zbiórki makulatury .
Dzięki tym działaniom Przedszkole  Publiczne  nr 21 otrzymało ogólnopolski tytuł ; "Mistrz  edukacji  ekologicznej" oraz  Międzynarodowy  Certyficat "Zielonej  Flagi".


Strony: [1]... [15][16][17][18][19]Optymalizacja dla Mozilla Firefox 2.0 - 1024 x 768                 Projekt: _DM_